EduMata - mata edukacyjna do rozwoju myślenia algorytmicznego więcej

Projekt Podstawy Programowej 2017 Klasy I - III - EduMata Home // Projekt Podstawy Programowej 2017 Klasy I - III - EduMata

Projekt Podstawy Programowej 2017 Klasy I – III

Projekt Podstawy Programowej 2017 Klasy I – III

Jeden z ważniejszych zapisów prezentujemy poniżej…

„Przygotowując uczniów do myślenia abstrakcyjnego w przyszłości i podstaw programowania, nauczyciel wykorzystuje treści wszystkich edukacji i stopniowo przybliża dzieciom pojęcia z edukacji informatycznej. W początkowej fazie przeprowadza zajęcia informatyczne, wykorzystując przestrzeń klasy, organizując aktywność dzieci z wykorzystaniem liczmanów, gier planszowych, materiału naturalnego czy form plastycznych, technicznych wykonanych przez dzieci, nie używa zaś komputerów czy innych urządzeń. Edukacja informatyczna wprowadza dzieci w świat pojęć: zbiory, rytmy, pytania, sekwencje, planowanie działania, logiczny ciąg itd.” s. 31.

Bardzo dobry krok w stronę rozwiązań ekologicznych i związanych z nauczaniem na konkretach/obiektach. Co z pewnością poprawi efektywność w nauczaniu matematyki, logiki, podstaw programowania i algorytmiki u najmłodszych.


Leave a comment

Your email address will not be published.


Post Comment