EduMata - mata edukacyjna do rozwoju myślenia algorytmicznego więcej

Standard format - EduMata Home // Standard format - EduMata

Projekt Podstawy Programowej 2017 Klasy I – III

Jeden z ważniejszych zapisów prezentujemy poniżej…

Continue Reading

Będą zmiany w zakresie kształcenia informatycznego na wszystkich etapach edukacyjnych…

   Podstawa programowa wyznacza kierunki edukacji zintegrowanej, określając treści oraz cele nauczania. Głównym zamiarem jest przyswojenie przez uczniów elementarnego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów. Co więcej, zdobycie przez nich umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów oraz kształtowanie u podopiecznych postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie w dzisiejszym świecie.

Continue Reading