EduMata - mata edukacyjna do rozwoju myślenia algorytmicznego więcej

wrzesień 2016 - EduMata Home // wrzesień 2016 - EduMata

Będą zmiany w zakresie kształcenia informatycznego na wszystkich etapach edukacyjnych…

   Podstawa programowa wyznacza kierunki edukacji zintegrowanej, określając treści oraz cele nauczania. Głównym zamiarem jest przyswojenie przez uczniów elementarnego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów. Co więcej, zdobycie przez nich umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów oraz kształtowanie u podopiecznych postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie w dzisiejszym świecie.

Continue Reading